01 6

 Csurgai Ferenc térkutatási és térberendezési kísérletei együtt zajlottak formakereső- és formateremtő kezdeményezéseivel, amelyeknek alapvető meghatározója volt az adekvát alapanyag megteremtését célzó, és az optimális anyagalakítást szolgáló technológia kidolgozása. A művész rendkívül elmélyült, hosszú évekig tartó kutatómunkával, szívós anyagkísérletekkel dolgozta ki azt az időálló, szilárd, nagyobb léptékű kompozíciók létrehozására is alkalmas, a plasztikai szándékokat érzékenyen tükröztető, jól alakítható anyagot és azt a technikát, amely műveinek egyedi sugárzású, karakteres jellemző jegyévé, s egyszersmind a szobrászi gondolattal eggyé forrt matériájává és eljárásává szintetizálódott.        Törekvéseinek redői, az előképek között fontos alkotások Péri László ezerkilencszázhúszas években készített figuratív cementszobrai, majd a harmincas években alkotott, a nedvesen tartott cement közvetlen formázásával alakított, konstruktív szellemiségű reliefjei. Az ábrázolásra, a megjelenítésre hivatkozó kifejezés, az imitatív szobrászati tárgyalakítás konvencióit elvető, az elvonatkoztatások tartományába emelkedő Csurgai-szobrok alapanyagává az az általánosan ismert, cementből, kavicsból és vízből álló, köznapi kifejezéssel betonnak nevezett építési anyag vált, amelyet laboratóriumban nyolc-kilenc alkotóelemből, illetve adalékanyagból precíz receptúra szerint, grammnyi pontossággal kevert össze a művész, így nyerve rendkívüli finomságú, nagyon kedvező fizikai tulajdonságokkal rendelkező, megszilárdulásának folyamatában szabályozható, tetszőlegesen színezhető matériát. Ez a betonmassza formába önthető, mint a bronz, alakítható és megszilárdítható tömb- és héjszerűen is, vagyis sík- és homorúan vagy domborúan meghajló palást-felületek alakítására, a tér dimenzióiba kiterjedő konstrukciók és organizmusok megtestesítésére is – a mérethatárok korlátozása nélkül – alkalmas.

        Éleket, kiszögelléseket, nyúlványokat éppúgy képezhet, mint ívesen határolt, lágy áttűnésekkel találkozó plasztikai elemeket. A bronz viszonylagos színtelenségével szemben a finom nyersanyagból kivitelezett betonszobrok anyaga változatosan színezhető, tompán fénylő felülete bársonyosan simává kezelhető, illetve reliefszerűen formálható. A Csurgai Ferenc által kidolgozott technológia, illetve az alkalmazott technika révén e munkák megszabadulnak eredendő nehézkességüktől, roppant súlyuktól: ezeket a kompozíciókat szemlélve könnyed, a betonról kialakult beidegződéseinket megsemmisítő művekkel szembesülünk.Wehner Tibor