analizis2

„Mosonyi a vasszobrászat nem könnyű és nem elterjedt műfaját választotta. Az anyag felrakásával történő mintázás vagy a formát kibontó, az anyag elvevésével alakító faragás, vésés helyett a forrasztó- és hegesztőpáka, a láng a munkaeszköze. Összeköt, ráolvaszt vele, de leginkább roncsol: a láng és hő hatására alakuló anyagban meglátott szuggesztív formák megragadásával, a művész szavait idézve – „a műfajok és a minket körülvevő világ viszonylagosságára kérdez rá.” Szellemes címadások segítik a formái sugallta asszociációk bővítését, a posztamensre rácsúszó, azt gúzsbakötő drótköteg látványos egységének értelmezését."

(Mendöl Zsuzsanna, művészettörténész)