monumentmask2 

Erős Apolka újszerű egyedi stílusban alkotó szobrászművész. Munkái nem csak lenyűgözők, de önálló mondanivalóval rendelkező alkotások. A művei a szívben születnek, melyek gondolattá formálódnak, a kéz által a papíron kirajzolódnak, mielőtt a szoborban testet öltenének.

   A művész így vall munkásságáról: „All that is there in a sculpture is my own life, along with those who are part of this existence. I am neither the lonely warrior type nor the blind careerist, I claim to be a creative person who creates sculptures, who explores spatial and form problems in their traditional sense in a way to cause this activity that cherishes life to make some sense in the early 21st century. Sculptures are honest, they have 'personalities' - they are characters, portraits. They took on the shape of a container referring back to the inner self's filling - overflowing, spilling - exhausting nature, all that is behind the depiction as a portrait. When one allows sculptures near and dares to marvel at forms like a child, then discovers something or someone in them and laughs at them or oneself by association. The sculpture will make sense as looking at it, is like looking into yourself: the spontaneous reactions elicited by the unexpected event is a bridleway to exploring ourselves.

   2008-tól a tartályszobrokkal párhuzamosan készíti foszlányszerűen megformált, töredezett hatású az emberi test részeit kiemelő bronz-plasztikáit, melyek végső formáját szegecseléssel és forrasztással adja meg.

   Mint azt Wehner Tibor oly pontosan megfogalmazta:“ Through Apolka's sculptures the mystery and absurdity of existence is manifest in the shell of human dignity shaded by peccability and deemed invinvible.”

A fiatal szobrásznő munkásságát, a szakmai kuratórium javaslatára 2013-ban Munkácsy Mihály díjjal ismerték el.

The young sculptress