7013

 

 

Műalkotásai átlépik a képzőművészet megszokott kereteit. Interdiszciplináris megközelítés jellemzi. Vallja, hogy a vélt egyértelműségek csak egy bizonyos nézőpontból értelmezhetőek, ezért szükségesnek tartja a minél több szempontú megközelítéseket. (Szentföld, Káosz) Műveinek megmunkálására a precíz, letisztult igényes kivitelezés jellemző. A high-tech lehetőségeivel élve, (beépített motorok, számítógépes vezérlés) egy flexibilis geometrikus-organikus és komplex rendszert hoz létre, ami az emberi interaktivitás révén, a nézők bevonásával teljesedik ki. (Nexus)

      Olyan sokoldalú művészegyéniségek törekvései voltak rá hatással, mint a reneszánsz polihisztorok, később Escher illetve Tatlin, továbbá a Bauhaus köréből Moholy-Nagy László, és Kepes György tevékenysége. Merített az op art letisztult vizualitásából is. Az egyszerű deformációs eljárásokkal biztosított képsorozatok változatossága, mint Vasarely variatív műveiben, magasabb dimenziószámú, kiterjeszthetőségben kifejeződő továbbgondolásra késztették. A kinetikus művészeti irányzatok képviselői közül Schöffer látásmódja inspirálta.

      Az ismert térformák torzításával, kiegészítésével, változó karaktert ad műveinek. Analogikus látásmódja teszi lehetővé, hogy folyamatos visszacsatolásokkal egyszerre figyelembe vegye a tárgyi és emberi környezetet műalkotásainak installálásakor. ArtFormer szemléletét ikonikusan sűríti, az általa létrehozott un. INS-felület, mely olyan absztrakt, továbbalakítható, további művek magját, kiindulási pontját jelentő, művészetében axiómaként meghatározható koncept-mű,amely reprezentálja, hogy a geometriai fogalmakhoz – pont, egyenes, konvex, konkáv formák, hajlások, deformációk, derivátumok – különböző képzeteket és értékeket társíthatunk.

 

Molnár Eszter